Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Λογοτεχνία & ΤΠΕ / it-literature


Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ΤΠΕ

Ι. Word Clouds / Συννεφόλεξα 

(1) 
Start Now
Create 

Load: Εnter text (εισαγωγή κειμένου)
Theme: Επιλογή χρώματος γραμματοσειράς
Shape: Επιλογή σχήματος
Save: Image (250JPG)

(2)
http://www.wordle.net/

Χρειάζεται να εγκατασταθεί προσθήκη Java


II. Mind Maps / Εννοιολογικοί Χάρτες 


Πληροφορίες