Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

it pros and cons

Πλεονεκτήματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση


1) Οι ΝΤ προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών
2) Ενισχύονται τα κίνητρα μάθησης
3) Είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών
4) Καλλιεργούνται οι ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες
5) Βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών
6) Συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και οι πιο "αδύναμοι" μαθητές

Μειονεκτήματα χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

1) Λειτουργικά προβλήματα / π.χ. κολλάει ο υπολογιστής, χαλάει ο ρυθμός της ομάδας
2) Έτοιμη γνώση / απουσία κριτικής σκέψης (απλή αντιγραφή από το διαδίκτυο)
3) Κίνδυνος ανεξέλεγκτης χρήσης διαδικτύου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου