Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Νεοελληνική Γλώσσα

Εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της Ν. Γλώσσας στην Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου θέλει να βοηθήσει τους μαθητές της, ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο της προφορικής τους επικοινωνίας, καθώς έχει διαπιστώσει ότι στον τομέα αυτό παρουσιάζουν εντονότατες ελλείψεις. Πιο συγκεκριμένα, σκοπεύει να αναπτύξει την επίγνωση των μαθητών πάνω στις ιδιαιτερότητες του προφορικού και του γραπτού λόγου στη γλωσσική επικοινωνία και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα γνωρίσματα και τις προϋποθέσεις ενός επιτυχημένου διαλόγου.
Η εκπαιδευτικός αρχικά χωρίζει τους μαθητές της σε ομάδες και αναθέτει σε κάθε ομάδα να υποδυθεί τα μέλη μιας οικογένειας, παίζοντας ένα πεντάλεπτο θεατρικό παιχνίδι το οποίο και βιντεοσκοπούν. Η οδηγία προς κάποιες από τις ομάδες των μαθητών είναι ο διάλογος μεταξύ των μελών της οικογένειας να καταλήξει σε σύγκρουση, ενώ σε κάποιες άλλες σε αμοιβαία συμφωνία και υποχώρηση.
Στη συνέχεια στο εργαστήριο πληροφορικής η κάθε ομάδα μαθητών παρακολουθεί τη βιντεοσκόπηση του θεατρικού παιχνιδιού κάποιας άλλης ομάδας και η εκπαιδευτικός τις καθοδηγεί ώστε να μελετήσουν την επικοινωνία με βάση τον άξονα των παραγλωσσικών και εξωγλωσσικών στοιχείων (επιτονισμός, κύμανση, παύσεις, προφορά, ένταση φωνής) και στη συνέχεια απομαγνητοφωνούν τους διαλόγους. Τέλος κάθε ομάδα δίνει τη μορφή του γραπτού λόγου στο απομαγνητοφωνημένο διευθετώντας τη στίξη, την οργάνωση σε παραγράφους και την εξάλειψη ορισμένων γνωρισμάτων του προφορικού λόγου (επαναλήψεις, γεμίσματα, ανολοκλήρωτες φράσεις)
Για να γίνουν όλα τα προηγούμενα οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και αξιοποιούν το λογισμικό «Περιπέτειες των Λέξεων» και την ιστοσελίδα Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
Στη συνέχεια πραγματοποιείται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (παραγωγή προφορικού λόγου) και τέλος καταγράφουν τις παρατηρήσεις από την έρευνά τους σε πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων με τίτλο «Διαφορές μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου», το οποίο απευθύνεται στους υπόλοιπους συμμαθητές τους ή και την ευρύτερη κοινότητα.
----------------------------------------
*σημείωση: το παραπάνω παράδειγμα αντλήθηκε από το σενάριο "Έκφραση Εκθεση Α' Λυκείου Προφορικός και γραπτός λόγος" που έχει αναρτηθεί στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων "Ιφιγένεια"

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Ιστορίας

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Ιστορίας 

Ιστορία

Εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της Ιστορίας όπως και της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Λυκείου, επιθυμεί να διδάξει τις ενότητες «Πολιτισμός - τέχνες (κλασική και ελληνιστική εποχή)» και «Περιγραφή» αντίστοιχα με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων και πιο συγκεκριμένα του λογισμικού δημιουργίας Παρουσιάσεων.
Σε μια πρώτη φάση χωρίζει τους/ις μαθητές/τριες σε τέσσερις ομάδες και δίνει στην καθεμιά ένα Φύλλο Εργασίας με το οποίο τους προτρέπει να πλοηγηθούν σε διαδικτυακές συλλογές Μουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η εργασία της ομάδας Α είναι να εντοπίσει ολόσωμα αγάλματα τριών Θεών-ανδρών. Αντίστοιχα της ομάδας Β’ είναι να εντοπίσει ολόσωμα αγάλματα τριών θεών-γυναικών, της ομάδας Γ’ τα ολόσωμα αγάλματα τριών αθλητών, και τέλος της ομάδας Δ’ τα ολόσωμα αγάλματα τριών γυναικών. Η κάθε ομάδα εντοπίζει εικόνες των αγαλμάτων που της ζητήθηκαν και αφού έχει δημιουργήσει ένα αρχείο παρουσίασης, τις αντιγράφει στις διαφάνειές του και περιγράφει το καθένα ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση στα διακριτικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να τους ταυτίσουμε, στην αμφίεσή τους στην ηλικία τους, την κόμμωση, την απόδοση του ανδρικού / γυναικείου σώματος κ.λπ. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις δικές της διαφάνειες στους υπόλοιπους μαθητές, περιγράφοντας και εξηγώντας.
Σε δεύτερη φάση ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει στους μαθητές ότι κάθε ομάδα πρέπει να δημιουργήσει μια παρουσίαση με τίτλο «Τα χαρακτηριστικά της γλυπτικής απόδοσης του σώματος και του προσώπου στην κλασική εποχή». Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει όλες τις παρουσιάσεις που δημιούργησαν οι μαθητές στην πρώτη φάση σε ένα κοινό αρχείο το οποίο αποθηκεύει στον υπολογιστή κάθε ομάδας. Κάθε ομάδα, έχοντας μπροστά της το σύνολο του υλικού, καλείται να απαντήσει σε διαφορετικές ερωτήσεις δημιουργώντας το νέο αρχείο παρουσιάσεων. 
------------------------------------------------------------
*σημείωση: το παραπάνω παράδειγμα αντλήθηκε από το σενάριο "Ανδρικές και γυναικείες μορφές στην γλυπτική τέχνη της κλασικής και της ελληνιστικής εποχής που έχει αναρτηθεί στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων "Ιφιγένεια"

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα των Αρχαίων

Αρχαία Ελληνικά

 Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο

Με τη χρήση κειμενογράφου διακρίνονται παράγραφοι (ώστε να αναδειχθούν τα θε­ματικά κέντρα τους), τονίζονται οι συνδετικοί αρμοί των περιόδων (ώστε να διαφανεί η τυπο­λογία της ιστορικής αφήγησης) και επισημαίνονται τα υποκείμενα της δράσης (ώστε να προβληθούν οι πρωταγωνιστές των γεγονότων).


Πρόταση διδασκαλίας του Β. Φυντίκογλου για την ενότητα  Ξενοφώντος Ελληνικά, 2.2.16-23 
από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα - Ενδογλωσσική μετάφραση 

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΠ στο μάθημα της Λογοτεχνίας 

Λογοτεχνία

Εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α’ τάξη του Λυκείου και με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, στο πλαίσιο της ενότητας «Παράδοση και Μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» χωρίζει τους μαθητές της σε οκτώ ομάδες ορίζοντας σε κάθε ομάδα έναν μαθητή ως γραμματέα και έναν ως υπεύθυνο για την έρευνα στο διαδίκτυο. Παράλληλα ένας μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή όλων των επόμενων εργασιών, παρουσιάσεων και συζητήσεων.
Όλες οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους Φύλλα Εργασίας με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, μία από τις ομάδες έχει ως θέμα το εξής:
«Υπερρεαλισμός στη γενιά του 1930 και Νεοϋπερρεαλισμός στη νεότερη ποίηση».
 Μία από τις δραστηριότητες της κάθε ομάδας είναι να επιλέξει ένα ή δύο αντιπροσωπευτικά ποιήματα του ρεύματος που μελέτησε και να τα παρουσιάσει στην ολομέλεια, όπως επίσης και να δημιουργήσει ένα αρχείο παρουσιάσεων με βάση το οποίο ο γραμματέας της κάθε ομάδας θα παρουσιάσει με τη μορφή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου τις απόψεις, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο των λογοτεχνικών σχολών και ρευμάτων όσο και των ποιητών που μελετήθηκαν. Οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν σχόλια, παρεμβάσεις και προσθήκες. Όλες οι ομάδες κρατούν γραπτές σημειώσεις από την εκάστοτε παρουσίαση.
Τέλος οι μαθητές επιλέγουν ένα ποίημα από τα παραπάνω και δημιουργούν μια παρουσίαση διαφανειών, στο οποίο συμπεριλαμβάνουν τα ποιήματα που τους άρεσαν περισσότερο, διανθισμένα με εικόνες, πίνακες ζωγραφικής ή ήχους που θα βρείτε από το διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορούν να δημιουργήσουν ένα κολάζ με τις εικόνες και τη μουσική που επέλεξαν αξιοποιώντας το πρόγραμμα Picasa. Σε όλες τις παρουσιάσεις καταγράφουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους γεννιούνται από την ανάγνωση των ποιημάτων.
-------------------------------------------------------------------
*σημείωση: το παραπάνω παράδειγμα αντλήθηκε από το σενάριο "Εμβατήριο πένθιμο και κατακόρυφο, στο μεταίχμιο παράδοσης και μοντερνισμούπου έχει αναρτηθεί στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων "Ιφιγένεια"

Διδακτικό παράδειγμα αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Διδακτικό παράδειγμα αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Λογοτεχνίας

Λογοτεχνία (1)

Μια εκπαιδευτικός που διδάσκει Λογοτεχνία στην Α΄ Γυμνασίου πρόκειται να επεξεργαστεί «Το πιο γλυκό ψωμί»,λαϊκό παραμύθι που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο.


Αποφασίζει να μετασχηματίσει το πρώτο ζητούμενο από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν μεν με τη δομή του παραμυθιού, αλλά επιπλέον να πειραματιστούν και να οδηγηθούν στη συγγραφή του δικού τους παραμυθιού.


Σε Επεξεργαστή Κειμένου περνάει το παραμύθι του εγχειριδίου και ζητά από τους μαθητές με μορφή σχολίου να σημειώσουν πλαγιότιτλους σε συγκεκριμένα σημεία του παραμυθιού που τους δόθηκε, που να υποδεικνύουν την εξέλιξη της πλοκής. Ως εργασία για το σπίτι, ζητά από τα παιδιά να αξιοποιήσουν τους πλαγιότιτλους, για να συγγράψουν σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου ένα δικό τους παραμύθι. Οι μαθητές ανταλλάσσουν τα παραμύθια που έγραψαν, σημειώνουν σχόλια στα κείμενα των συμμαθητών τους, βάσει των οποίων γίνεται εκ νέου επεξεργασία και συγγραφή των παραμυθιών.

Λογοτεχνία (2)

Προκειμένου μια εκπαιδευτικός να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία, την απόλαυση του κειμένου και την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου στην οποία διδάσκει, προβαίνει στην εξής δραστηριότητα: περνάει σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου (ΠΕΚ) το ποίημα «Κάτω στης μαργαρίτας το αλωνάκι» (Ο. Ελύτης), που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο. Τα παιδιά καλούνται να φτιάξουν υπερσυνδέσεις πάνω στο κείμενο που έχουν αποθηκεύσει παραπέμποντας με αφορμή μια λέξη ή φράση του ποιήματος σε εικόνες, κείμενα, μουσικές που κατά τη γνώμη τους φωτίζουν το συναίσθημα ή την εικόνα που υποβάλλει. Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάζονται μέσω του διαδραστικού στην ολομέλεια της τάξης, όπου γίνεται συζήτηση και σχολιασμός τους.
*σημείωση: τα παραπάνω παραδείγματα δημιουργήθηκαν από την ομάδα έργου για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας


Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Νεοελληνική Γλώσσα (1) 

Εκπαιδευτικός που διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα στην Α΄ Γυμνασίου επιδιώκει να εξοικειώσει τους μαθητές με τον κειμενικό τύπο της περιγραφής. Συγκεντρώνει λοιπόν ένα σύνολο κατάλληλων κειμένων που εντοπίζει, τα οποία περνάει σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, ώστε με την αξιοποίησή τους οι μαθητές να εντοπίσουν τις συμβάσεις του περιγραφικού κειμενικού τύπου. Τους ζητάει να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «εισαγωγή σχολίου», επισημαίνοντας σε κάθε σχόλιο τα δομικά μέρη των κειμένων και το περιεχόμενο/ λειτουργία κάθε μέρους. Επιπλέον, ζητάει από τα παιδιά να επισημάνουν με χρώμα χαρακτηριστικά λεξικογραμματικά στοιχεία των κειμένων (π.χ. επίθετα) καλώντας τα να διαβάσουν εκ νέου τα κείμενα χωρίς τα στοιχεία τα οποία χρωμάτισαν. Σε μορφή σημειώσεων στον Επεξεργαστή τους ζητά να καταγράψουν συνοπτικά τι παρατηρούν ως προς τη λειτουργία των λεξικογραμματικών στοιχείων στα οποία εστίασαν. Τέλος, προβάλλονται κεντρικά μόνο τα σχόλια των μαθητών και οι σημειώσεις τους, ώστε να αποτελέσουν  βάση για μια πρώτη συζήτηση ως προς τις συμβάσεις αυτού του κειμενικού τύπου, ως προετοιμασία μιας περαιτέρω μελέτης.


Νεοελληνική Γλώσσα (2)

Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα στη Β΄ Γυμνασίου αποφασίζει να πραγματοποιήσει δραστηριότητα που προτείνεται στην 4η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές πρέπει να συντάξουν ένα άρθρο, για να το δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα, στο οποίο θα παρουσιάζουν τα προβλήματα του σχολείου τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωσή του. Για τη σύνταξη του άρθρου του κάθε μαθητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή συνέντευξης με τον διευθυντή, με καθηγητές ή με μαθητές του σχολείου. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να αντλήσουν οι μαθητές περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή του άρθρου τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά κείμενα και πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν μια πρώτη εκδοχή του κειμένου τους, το οποίο γράφουν σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα αρχεία τους και κάνουν βελτιωτικές προτάσεις ή διορθώσεις, βάσει των οποίων κάθε μαθητής γράφει το τελικό κείμενό του (άρθρο για την εφημερίδα). Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα κείμενο και το προβάλλει κεντρικά στον διαδραστικό. Η ολομέλεια της τάξης προβαίνει σε παρατηρήσεις που σημειώνονται σε μορφή σχολίου, ενώ ο μαθητής/συγγραφέας του κειμένου αιτιολογεί τις γλωσσικές του επιλογές ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην περίσταση επικοινωνίας και επίπεδο ύφους του κειμένου που παρήγαγε και κάνει όποιες αλλαγές κρίνει ότι είναι απαραίτητες. Βάσει του κεντρικού σχολιασμού και της ομαδικής διόρθωσης ενώπιον της ολομέλειας, κάθε μαθητής επεξεργάζεται εκ νέου το κείμενό του, η τελική εκδοχή του οποίου δημοσιοποιείται τελικά στη σχολική διαδικτυακή εφημερίδα.
*σημείωση: τα παραπάνω παραδείγματα δημιουργήθηκαν από την ομάδα έργου για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

10o Τρίωρο / 10th Session

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΣΕ 5ης Περιόδου 
10ο Τρίωρο 
5η Εβδομάδα
24 - 28 Μαρτίου 2014 


1. Προβολή video


Antonio Vivaldi, Four Seasons "Spring" 
Sand Animation film Ferenc Cakó


ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ενότητα ΙΙΙ
3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια Προγραμμάτων Επεξεργαστή Κειμένου (ΠΕΚ)
3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια Προγραμμάτων Παρουσίασης (ΠΠ)

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ενότητα ΙΙΙ
Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής στα φιλολογικά μαθήματα
1. Εισαγωγή
2. Η εισαγωγή της μηχανής στην παιδαγωγική του γραπτού λόγου και οι συνέπειές της
3. Τα Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα Παραγωγής Λόγου (ΗΠΠΛ)


2. ppt
Για να δείτε την Προβολή Παρουσίασης 
πατήστε ΕΔΩ!


3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 

Πρακτικές Οδηγίες 

1. Σελιδοδείκτες - Υπερσύνδεσμοι 
Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης πατήστε ΕΔΩ!

2. Σχόλια
Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης πατήστε ΕΔΩ!

4. Συνεργατική χρήση εγγράφου στο Google Drive

4. Βίντεο με πρακτικές οδηγίες για ΠΕΚ
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
για Προγράμματα Επεξεργαστή Κειμένου (ΠΕΚ

------------------------------------------------------

Διδακτικά Παραδείγματα αξιοποίησης ΠΕΚ
(γ) στο μάθημα των Αρχαίων


3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης 

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
για Προγράμματα Παρουσίασης (ΠΠ)
Tutorial_Πρόγραμμα Παρουσίασης (video)


Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Τα θεωρητικά μοντέλα του ρόμβου και των τριών κύκλων / Theoretical Models

Τα θεωρητικά μοντέλα του ρόμβου και των τριών κύκλων 

Το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου 

Εικόνα 1: 
Το μοντέλο του ρόμβου


Για να διαβάσετε σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου του ρόμβου
πατήστε ΕΔΩ!


Για να διαβάσετε μια πλήρη βιβλιογραφική αναφορά για το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου
πατήστε ΕΔΩ!
Δ. Κουτσογιάννης. 2012. "Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης".
Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ.


Για να δείτε τους βασικούς άξονες ανάγνωσης των διδακτικών παραδειγμάτων - προτάσεων
Γνώσεις για τον κόσμο (ΓΚ)
Γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο: 
τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία (ΓΓ, ΓΛ, ΓΙ)
Γραμματισμοί 
Διδακτικές Πρακτικές (ΔΠ)
Ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών
πατήστε ΕΔΩ!

---------------------------------------------------------------------


Το θεωρητικό μοντέλο των τριών κύκλων 

Εικόνα 2: 
Το μοντέλο των τριών αλληλένδετων κύκλων 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση


Για να διαβάσετε σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου των τριών κύκλων πατήστε ΕΔΩ!


Για να διαβάσετε μια πλήρη βιβλιογραφική αναφορά για το θεωρητικό μοντέλο των τριών κύκλων πατήστε ΕΔΩ!
D. Koutsogiannis. (2011). "ICTs and language teaching: the missing third circle". 
Published at Gerhard Stickel & Tamás Váradi (eds.), Language, Languages and New Technologies. ICT in the Service of Languages
Frankfurt am Main (and others): Peter Lang Verlag (p. 43-59).


Επιλογή και επιμέλεια υλικού: Φιλοθέη Κολίτση 


Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

9ο Τρίωρο / 9th Session

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΣΕ 5ης Περιόδου 
9ο Τρίωρο 
5η Εβδομάδα
24 - 28 Μαρτίου 2014 

1. Προβολή video
Antonio Vivaldi, Four Seasons "Spring" 
Sand Animation film Ferenc Cakó


ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων
3. 5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS)
(CMS: Content Management System 
LMS: Learning Management System)
3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 
3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 
3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης  


ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Κείμενο
Εικόνες -Γραφικά
Κινούμενη εικόνα
Βίντεο
Ήχος

Σχεδιασμός και παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών 
Ανάλυση
Σχεδίαση
Ανάπτυξη
Έλεγχος
Διανομή

3. 5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS)

CMS
(Content Management System)
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
Μια πολύ καλή παρουσίαση του CMS θα βρείτε στο
Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ - Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ - ΑΠΘ

Open Source CMS
Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Ανοιχτού Κώδικα 
(σύμφωνα με το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, ΑΠΘ)

Για να πάρετε πληροφορίες για το περιβάλλον Joomla πατήστε το εικονίδιο

Για να πάρετε πληροφορίες για το περιβάλλον Drupal πατήστε το εικονίδιο


LMS
(Learning Management System)
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Παραδείγματα Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης
(σύμφωνα με το Υλικό ΚΣΕ, Γενικό Μέρος, Ενότητα 3.5)

Για να πάρετε πληροφορίες για το περιβάλλον Blackboard πατήστε το εικονίδιο

Blackboard
Για να δείτε βασικές οδηγίες χρήσης του Blackboard Collaborate (video)
πατήστε ΕΔΩ!


Για να πάρετε πληροφορίες για το περιβάλλον moodle πατήστε το εικονίδιο
Moodle

Moodle b epipedo

Παράδειγμα LMS η-τάξη (e-class) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
η-τάξη

PostNuke

Για τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης μπορείτε να δείτε


Προβολή Παρουσίασης του Νίκου Σκουλίδη, Επιμορφωτή Β΄ (ΠΕ4) 


στο Slide Share
Προβολή Παρουσίασης του Νίκου Παπασταματίου, Σχολικού Σύμβουλου ΠΕ43.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου 

Πρακτικές Οδηγίες 

1. Σελιδοδείκτες - Υπερσύνδεσμοι 
Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης πατήστε ΕΔΩ!

2. Σχόλια
Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης πατήστε ΕΔΩ!

4. Συνεργατική χρήση εγγράφου στο Google Drive

4. Βίντεο με πρακτικές οδηγίες για ΠΕΚ
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
για Προγράμματα Επεξεργαστή Κειμένου (ΠΕΚ

------------------------------------------------------

Διδακτικά Παραδείγματα αξιοποίησης ΠΕΚ

(γ) στο μάθημα των Αρχαίων


3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης 

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
για Προγράμματα Παρουσίασης (ΠΠ)
Tutorial_Πρόγραμμα Παρουσίασης (video)

-----------------------------------------------------------

Οι παρακάτω σύνδεσμοι δε λειτουργούν προς το παρόν 


3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 


3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσίασης 

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
για Προγράμματα Παρουσίασης (ΠΠ)
Tutorial_Πρόγραμμα Παρουσίασης (video)Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

6o Τρίωρο / 6th Session

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΣΕ 5ης Περιόδου  
6ο Τρίωρο 
3η Εβδομάδα
10 - 14 Μαρτίου 2014 

1. Προβολή video


Louis Armostrong "What a wonderful world" (1967)


2. ppt
Web 2.0

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ENOTHTA 3
"Υπηρεσίες WEB 2.0"
ENOTHTA 3.1
"Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών"
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2 
"Αξιοποίηση - Αξιολόγηση Ιστοσελίδων και Πυλών"
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 
"Σχεδἰαση μαθημάτων με τη χρήση διαδικτύου"
Για να δείτε την προβολή παρουσίασης
πατήστε ΕΔΩ!


3. Υπηρεσίες Web 2.0 


(α) Ιστολόγια

Blogs in plain English

(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)

Τι είναι τα blogs
(δημιουργός: Γιώργος Πλεύρης)

Η δύναμη των blogs (απόσπασμα άρθρου)

Δημιουργία blog (στο blogger)

Τι είναι τα ιστολόγια; (video) 
(αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους)
Δημιουργία blog (στο blogger)
Καλή σας επιτυχία! 

(β) Wikis
Wiki in plain EnglishWikispaces Basics (2013)


(γ) Podcasts & Vodcasts 


Podcasts in plain English

(δ) Κοινωνική δικτύωση 


Twitter in plain English

3.1. Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 

Πλεονεκτήματα

Επιφυλάξεις - Μειονεκτήματα 

(α) Αρχειοκατάλογος

(β) Μηχανές αναζήτησης (search engines)

(γ) Εργαλεία μετα – αναζήτησης (web crawlers)

(zoo.com)

(δ) Περιηγητές ιστού - Φυλλομετρητές (browsers)
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla

Καταλήξεις: ιδιότητα φορέα (domain name)

com – Εμπορική εταιρεία (commercial)
org – Μη εμπορικός οργανισμός (organisation)
edu – Φορέας εκπαιδευτικού χαρακτήρα (education)
gov – Φορέας κυβερνητικού χαρακτήρα (government)
net – Φορέας παροχής υπηρεσιών Internet
mil – Φορέας στρατιωτικού χαρακτήρα (military)


3.2 . Αξιοποίηση -Αξιολόγηση 
Ιστοσελίδων -Ιστοχώρων -Πυλών 

Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Διαδικτυακού Τόπου
της Τερέζας Γιακουμάτου 


3.3. Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση διαδικτύου 

Θεωρητικό πλαίσιο e-learning

(α) παιδαγωγική διάσταση

(β) τεχνολογική διάσταση

(γ) σχεδίαση διεπαφής

(δ) ηθική διάσταση

(ε) θεσμική διάσταση


Επιλογή & Διάταξη υλικού: Φιλοθέη Κολίτση