Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Τα θεωρητικά μοντέλα του ρόμβου και των τριών κύκλων / Theoretical Models

Τα θεωρητικά μοντέλα του ρόμβου και των τριών κύκλων 

Το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου 

Εικόνα 1: 
Το μοντέλο του ρόμβου


Για να διαβάσετε σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου του ρόμβου
πατήστε ΕΔΩ!


Για να διαβάσετε μια πλήρη βιβλιογραφική αναφορά για το θεωρητικό μοντέλο του ρόμβου
πατήστε ΕΔΩ!
Δ. Κουτσογιάννης. 2012. "Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης".
Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ.


Για να δείτε τους βασικούς άξονες ανάγνωσης των διδακτικών παραδειγμάτων - προτάσεων
Γνώσεις για τον κόσμο (ΓΚ)
Γνώσεις για το γνωστικό αντικείμενο: 
τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία (ΓΓ, ΓΛ, ΓΙ)
Γραμματισμοί 
Διδακτικές Πρακτικές (ΔΠ)
Ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών
πατήστε ΕΔΩ!

---------------------------------------------------------------------


Το θεωρητικό μοντέλο των τριών κύκλων 

Εικόνα 2: 
Το μοντέλο των τριών αλληλένδετων κύκλων 
για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική εκπαίδευση


Για να διαβάσετε σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού μοντέλου των τριών κύκλων πατήστε ΕΔΩ!


Για να διαβάσετε μια πλήρη βιβλιογραφική αναφορά για το θεωρητικό μοντέλο των τριών κύκλων πατήστε ΕΔΩ!
D. Koutsogiannis. (2011). "ICTs and language teaching: the missing third circle". 
Published at Gerhard Stickel & Tamás Váradi (eds.), Language, Languages and New Technologies. ICT in the Service of Languages
Frankfurt am Main (and others): Peter Lang Verlag (p. 43-59).


Επιλογή και επιμέλεια υλικού: Φιλοθέη Κολίτση 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου