Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας


Διδακτικό Παράδειγμα Αξιοποίησης ΠΕΚ στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Νεοελληνική Γλώσσα (1) 

Εκπαιδευτικός που διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα στην Α΄ Γυμνασίου επιδιώκει να εξοικειώσει τους μαθητές με τον κειμενικό τύπο της περιγραφής. Συγκεντρώνει λοιπόν ένα σύνολο κατάλληλων κειμένων που εντοπίζει, τα οποία περνάει σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, ώστε με την αξιοποίησή τους οι μαθητές να εντοπίσουν τις συμβάσεις του περιγραφικού κειμενικού τύπου. Τους ζητάει να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία «εισαγωγή σχολίου», επισημαίνοντας σε κάθε σχόλιο τα δομικά μέρη των κειμένων και το περιεχόμενο/ λειτουργία κάθε μέρους. Επιπλέον, ζητάει από τα παιδιά να επισημάνουν με χρώμα χαρακτηριστικά λεξικογραμματικά στοιχεία των κειμένων (π.χ. επίθετα) καλώντας τα να διαβάσουν εκ νέου τα κείμενα χωρίς τα στοιχεία τα οποία χρωμάτισαν. Σε μορφή σημειώσεων στον Επεξεργαστή τους ζητά να καταγράψουν συνοπτικά τι παρατηρούν ως προς τη λειτουργία των λεξικογραμματικών στοιχείων στα οποία εστίασαν. Τέλος, προβάλλονται κεντρικά μόνο τα σχόλια των μαθητών και οι σημειώσεις τους, ώστε να αποτελέσουν  βάση για μια πρώτη συζήτηση ως προς τις συμβάσεις αυτού του κειμενικού τύπου, ως προετοιμασία μιας περαιτέρω μελέτης.


Νεοελληνική Γλώσσα (2)

Ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα στη Β΄ Γυμνασίου αποφασίζει να πραγματοποιήσει δραστηριότητα που προτείνεται στην 4η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές πρέπει να συντάξουν ένα άρθρο, για να το δημοσιεύσουν στη σχολική εφημερίδα, στο οποίο θα παρουσιάζουν τα προβλήματα του σχολείου τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωσή του. Για τη σύνταξη του άρθρου του κάθε μαθητής αναλαμβάνει να εκπονήσει μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η διεξαγωγή συνέντευξης με τον διευθυντή, με καθηγητές ή με μαθητές του σχολείου. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να αντλήσουν οι μαθητές περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή του άρθρου τους αλλά και να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά κείμενα και πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν μια πρώτη εκδοχή του κειμένου τους, το οποίο γράφουν σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα αρχεία τους και κάνουν βελτιωτικές προτάσεις ή διορθώσεις, βάσει των οποίων κάθε μαθητής γράφει το τελικό κείμενό του (άρθρο για την εφημερίδα). Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα κείμενο και το προβάλλει κεντρικά στον διαδραστικό. Η ολομέλεια της τάξης προβαίνει σε παρατηρήσεις που σημειώνονται σε μορφή σχολίου, ενώ ο μαθητής/συγγραφέας του κειμένου αιτιολογεί τις γλωσσικές του επιλογές ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην περίσταση επικοινωνίας και επίπεδο ύφους του κειμένου που παρήγαγε και κάνει όποιες αλλαγές κρίνει ότι είναι απαραίτητες. Βάσει του κεντρικού σχολιασμού και της ομαδικής διόρθωσης ενώπιον της ολομέλειας, κάθε μαθητής επεξεργάζεται εκ νέου το κείμενό του, η τελική εκδοχή του οποίου δημοσιοποιείται τελικά στη σχολική διαδικτυακή εφημερίδα.
*σημείωση: τα παραπάνω παραδείγματα δημιουργήθηκαν από την ομάδα έργου για τις ανάγκες του επιμορφωτικού προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου