Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

15 Τρίωρο / 15th Session

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΣΕ 5ης Περιόδου 
15ο Τρίωρο 
8η Εβδομάδα
28 Απριλίου -2 Μαΐου 2014

1. Video


Multiple Intelligences: Howard Gardner's Theory2. Διδακτικά παραδείγματα: Γλώσσα

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ENOTHTA V
3. Διδακτικές προτάσεις και παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδακτικά Παραδείγματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
έχουν αναρτηθεί στο Google Drive 

Για να δείτε τη δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου
σύμφωνα με το υλικό ΚΣΕ -Β΄ Επίπεδο Επιμόρφωσης
πατήστε ΕΔΩ! 

------------------------------------------------------


The 5 minute Lesson Plan

The 5 minute Lesson Plan

- The big picture : How does the lesson  fit into your scheme of work / topic? What knowledge are pupils coming to the lesson with already? What links have you made / can you make? Describe the lesson in 30 seconds!
- Objectives : Your objectives for the current lesson. The arrow is just a visual reminder that your lesson is building on what’s gone before. I’d always try to incorporate at least 2 different leveled objectives – perhaps allowing students to choose their own.
- Engagement : What’s the hook? How will you gain student attention at the start and throughout the lesson that is exciting and meaningful (without you working to hard!) that you’ll be using to lure pupils into learning? it’s not needed every lesson….but a good story often is enough!
- ‘Stickability’ : What will stick in pupils’ minds as they leave your lesson? What key point(s) do you want them to remember and bring back to the next lesson?
- AfL : How will you assess where your learners are at during the lesson, so as to know how to take them where you want to go? What AfL strategies are you going to use? What key questions will help you to lure pupils into learning? Plan for various (AfL) Assessment for Learning strategies to allow students to see progress. Use a Targeted-Question grid to help frame higher-order questions. Where possible, use the Pose Pause Pounce Bounce AfL strategy to stimulate discussion.
- Key words : Literacy has never had such a high-profile as it has at the moment. Encourage students to read lesson objectives out. Pick out keywords and extrapolate their meanings. Use techniques to break down the phonics of each word and encourage visual recognition to reinforce. Plan what key-word you want students to learn. This promotes high levels of literacy which is an Ofsted focus. YOU COULD ALSO ADD NUMERACY TO THIS SECTION. Every lesson should involve some mathematical reference of link.
- Differentiation / Groupings : Plan – at a glance – what activities you will provide for gifted and talented students; students with SEN/D and EAL. What sort of groupings are needed, what are they doing and when? Do you have this mapped to a seating plan with current levels of progress?
- Learning episodes : What is going to happen in the lesson from start to finish? Identify as many opportunities for pupil-led learning as possible. The four boxes do NOT denote a four-part lesson. Just fill them up with what needs to happen.

Το video και οι παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα
http://teachertoolkit.me/the-5-minute-lesson-plan/

The revised 5 minute Lesson Plan

------------------------------------------------------


ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για τον εντοπισμό των παραγόντων που διαμορφώνουν το πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας πρέπει να απαντούν σε έξι βασικά ερωτήματα:

1) Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται η διδακτική ενότητα
(χαρακτηριστικά ομάδας εκπαιδευομένων, ανάγκες,
προϋπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας)
2) ΓΙΑΤΙ διδάσκω το συγκεκριμένο αντικείμενο
3) ΠΟΙΟ είναι το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας
4) ΠΟΥ θα γίνει η διδασκαλία (σε ποιον τόπο και σε ποιον χώρο)
5) ΠΟΤΕ θα γίνει η διδασκαλία (χρονική διάρκεια και ωράριο διδασκαλία)
6) ΤΙ είναι διαθέσιμο προκειμένου να υλοποιηθεί η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας 
πατήστε ΕΔΩ!Επιλογή και επιμέλεια υλικού: Φιλοθέη Κολίτση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου