Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

28 Τρίωρο / 28th Session

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΣΕ 5ης Περιόδου 
28ο Τρίωρο 
14η Εβδομάδα
16 - 20 Ιουνίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα


Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

Για να δείτε έγγραφο word 
με οδηγίες αναζήτησης στα Λεξικά 
στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
πατήστε ΕΔΩ! 

Για να δείτε βίντεο 
με οδηγίες αναζήτησης στα Λεξικά 
στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
πατήστε ΕΔΩ!


1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Εργαλεία - Λεξικά 


Τo A Modern Greek-English Dictionary του Δ. Γεωργακά, είναι, στην πραγματικότητα, το εθνικό λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας, όπου: για κάθε λέξη διακρίνονται σχολαστικά οι σημασίες και τα επίπεδα χρήσης και δίνεται η ιστορία και η ετυμολογία της. Προπάντων όμως παρέχεται –για πρώτη φορά στα χρονικά της νεοελληνικής λεξικογραφίας– πλήρης τεκμηρίωση για όλα αυτά, μέσα από χωρία, αποδελτιωμένα από αυθεντικές γραμματειακές πηγές της Νέας Ελληνικής (από το 1800 έως σήμερα).
Το λεξικό περιλαμβάνει, προς το παρόν, μόνο το στοιχείο Α (α-άωτον).


Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του ΑΠΘ και αποτελεί αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής επεξεργασίας. Είναι το πρώτο λεξικό της νεοελληνικής που έθεσε επιστημονικές λεξικογραφικές αρχές και επηρέασε με τον τρόπο αυτό καθοριστικά τη σημερινή νεοελληνική λεξικογραφική πραγματικότητα. Από τις σημαντικές καινοτομίες του αξίζει να τονιστούν ιδιαίτερα η ύπαρξη φωνητικής μεταγραφής, η σύνδεση κάθε λήμματος με το κλιτικό του παράδειγμα και η προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκφράσεων και φράσεων της νέας ελληνικής. Η εγκυρότητα της ετυμολογικής προσέγγισης είναι επίσης από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του.


Το Αντίστροφο λεξικό είναι πρόσφορο για αναζήτηση λέξεων βάσει της κατάληξής τους. Πληκτρολογώντας μία οποιαδήποτε κατάληξη θα εμφανιστεί η λίστα των λέξεων του λεξικού με την κατάληξη αυτή. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες πληκτρολόγησης λημμάτων με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται η χρήση του * στην αρχή. 

(δ) Επιτομή Λεξικού Κριαρά 

Επιτομή καλύπτει τους τόμους Α´–ΙΔ´ του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), και φτάνει ως την παραθήκη, το τελευταίο λήμμα που δημοσίευσε ο Εμμανουήλ Κριαράς.
Οι έξι κατάλογοι που ακολουθούν (Α´-Στ´) περιλαμβάνουν βραχυγραφίες και ουσιώδη βιβλιογραφικά στοιχεία.


ΙΙ.

ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Εργαλεία - Σώματα Κειμένων 


Για να δείτε βίντεο 
με οδηγίες αναζήτησης στα Σώματα Κειμένων 


στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
πατήστε ΕΔΩ!

Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Τα Νέα"
το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Μακεδονία"
και τέλος το σώμα κειμένων των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Το υλικό είναι ομαδοποιημένο βάσει του αντικειμένου του άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονομικά, Αθλητικά κλπ.), ανά σώμα. Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από τα σώματα κειμένων με τις εξής επιλογές σε κάθε συνδυασμό:
Αναζήτηση σε ένα μόνο ή σε όλα τα σώματα.
Προβολή μόνο σε επίπεδο πρότασης, παραγράφου ή ολοκλήρου του άρθρου στο οποίο εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη.
Το σώμα κειμένων της εφημερίδας Τα Νέα έχει έκταση 2.000.000 λεκτικούς τύπους. Στο σώμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε 138.056 διαφορετικούς απλούς και 14.902 σύνθετους λεκτικούς τύπους (ονοματικές φράσεις, φρασεολογισμούς, κ.ά.).

Έναν λεκτικό τύπο μπορείτε να τον αναζητήσετε είτε πληκτρολογώντας αυτούσιο τον τύπο είτε γράφοντας τον λημματικό του τύπο (π.χ. ονομαστική ενικού ενός ουσιαστικού). Εάν πληκτρολογήσετε τον λημματικό τύπο, το σύστημα θα αναζητήσει και θα εμφανίσει όλους τους κλιτούς τύπους που προέρχονται από αυτόν (π.χ. πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού), δίπλα στους οποίους θα δίνεται η αντίστοιχη μορφολογική περιγραφή (λημματικός τύπος, πτώση, γένος, αριθμός).
0 Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν, επιλέγοντας τη στήλη της εφημερίδας στην οποία θα εστιάσετε την αναζήτησή σας (αθλητικά, απόψεις κ.ό.κ.) και/ή ορίζοντας το κειμενικό είδος (αθλητική είδηση, ανάλυση κ.ό.κ.) που σας ενδιαφέρει.


Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται τα συμφραζόμενα των λεκτικών τύπων σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο πρότασης (L + αύξων αριθμός), παραγράφου (P + αύξων αριθμός) και κειμένου (N + αύξων αριθμός).

(β) 
Το σώμα κειμένων της εφημερίδας Μακεδονία έχει έκταση 3.000.000 λεκτικούς τύπους. Στο σώμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε 143.500 διαφορετικούς απλούς και 14.808 σύνθετους λεκτικούς τύπους (ονοματικές φράσεις, φρασεολογισμούς, κ.ά.).

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν λεκτικό τύπο είτε πληκτρολογώντας αυτούσιο τον τύπο είτε γράφοντας τον λημματικό του τύπο (π.χ. ονομαστική ενικού για τα ουσιαστικά). Εάν πληκτρολογήσετε τον λημματικό τύπο, το σύστημα θα αναζητήσει και θα εμφανίσει όλους τους κλιτούς τύπους που προέρχονται από αυτόν (π.χ. πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού). Δίπλα σε κάθε κλιτό τύπο δίνεται η γραμματική του κατηγορία και ακολουθεί, για όποια ουσιαστικά κρίνεται αναγκαίο, η σημασιολογική περιγραφή του. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται οι χαρακτηρισμοί «ανθρώπινο» (π.χ. «αρσιβαρίστας»), «συγκεκριμένο» (π.χ. «καρέκλα»), «συλλογικό ανθρώπινο» (π.χ. «αστυνομία»), «αφηρημένο» (π.χ. «τέχνη»), «ζώο» (π.χ. «βουβάλι»), «συλλογικό συγκεκριμένο» (π.χ. «αρμαθιά»), «μονάδα» για μονάδες μέτρησης ή για νομισματικές μονάδες, (π.χ. «λίτρο» και «ευρώ» αντίστοιχα), «ζωο-συλλογικό» (π.χ. «αγέλη») και «συλλογικό αφηρημένο» (π.χ. «επιχειρηματολογία»). Μετά τη σημασιολογική περιγραφή ακολουθεί η αντίστοιχη μορφολογική περιγραφή του τύπου (πτώση, γένος, αριθμός).

Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν επιλέγοντας τη στήλη της εφημερίδας στην οποία θα εστιάσετε την αναζήτησή σας (αθλητικά, απόψεις κ.ό.κ.) και/ή ορίζοντας το κειμενικό είδος (αθλητική είδηση, ανάλυση κ.ό.κ.) που σας ενδιαφέρει.

Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται τα συμφραζόμενα των λεκτικών τύπων σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο πρότασης (L + αύξων αριθμός), παραγράφου (P + αύξων αριθμός) και κειμένου (M + αύξων αριθμός).

(γ) 
Το σώμα κειμένων που προέρχεται από τα σχολικά βιβλία (του μαθητή και του εκπαιδευτικού) γυμνασίου και λυκείου έχει έκταση 2.000.000 λεκτικούς τύπους. Στο σώμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε 120.271 διαφορετικούς απλούς και 9.971 σύνθετους λεκτικούς τύπους.

Έναν λεκτικό τύπο μπορείτε να τον αναζητήσετε είτε πληκτρολογώντας αυτούσιο τον τύπο είτε γράφοντας τον λημματικό του τύπο (π.χ. ονομαστική ενικού ενός ουσιαστικού). Εάν πληκτρολογήσετε τον λημματικό τύπο, το σύστημα θα αναζητήσει όλους τους κλιτούς τύπους που προέρχονται από αυτόν (π.χ. πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού), δίπλα στους οποίους δίνεται η αντίστοιχη μορφολογική περιγραφή (λημματικός τύπος, πτώση, γένος, αριθμός).

Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν, επιλέγοντας το/α βιβλίο/α στα οποία θα εστιάσετε την αναζήτησή σας (Θρησκευτικά Α' Γυμνασίου, Φυσική Β' Λυκείου κ.ό.κ.) και/ή ορίζοντας τον κειμενικό τύπο (περιγραφή, αφήγηση, εξήγηση, ανάλυση διαδικασίας, παροχή οδηγιών, επιχειρηματολογία) του εκπαιδευτικού λόγου. Στα υποστηρικτικά κείμενα ή αποσπάσματα των βιβλίων της «Έκφρασης-Έκθεσης» και της «Νεοελληνικής Γλώσσας» η αναζήτησή σας μπορεί να περιοριστεί με βάση είτε το βιβλίο ή το κειμενικό είδος (επιστολή, ποίημα κ.ό.κ.).


Στα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται τα συμφραζόμενα των λεκτικών τύπων σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο πρότασης (L + αύξων αριθμός), παραγράφου (P + αύξων αριθμός) και κειμένου (P + αύξων αριθμός).

IIΙ.


Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Εργαλεία - Γραμματικές της Νέας Ελληνικής 4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ2 (β) Διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών και σωμάτων κειμένων: Ενδεικτικά ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

προθήματα/επιθήματα
Τάξη/Βαθμίδα: Γυμνάσιο

α΄συνθετικά/β΄συνθετικά
Τάξη/Βαθμίδα: Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού – Γυμνάσιο
Τάξη/Βαθμίδα: Γ΄ Γυμνασίου - Λύκειο

2. ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Τάξη/Βαθμίδα: Γυμνάσιο – Λύκειο
Τάξη/Βαθμίδα: Γυμνάσιο – Λύκειο

3. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Τάξη/Βαθμίδα: Γ΄ Γυμνασίου - Λύκειο
Τάξη/Βαθμίδα: Γ΄ Γυμνασίου - Λύκειο
Τάξη/Βαθμίδα: Γ΄ Γυμνασίου - Λύκειο

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια
Τάξη/Βαθμίδα: Γυμνάσιο - Λύκειο

3. Εκπαιδευτικά Λογισμικά


4. Διαδικτυακοί τόποι αξιοποιήσιμοι για τη διδασκαλία της ΝΕ 

ΙΙ.
ΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ


Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Διδασκαλία Εκπαίδευση - Λόγος Κείμενο - Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Γένη του λόγου 

Περιγραφή

Αφήγηση

Επιχειρηματολογία

Είδη του λόγου

Ο εκφραστικός λόγος 

Ο λόγος της πειθούς 

Ο πληροφοριακός λόγος 

Ο λογοτεχνικός λόγος 


ΙΙΙ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Διδασκαλία Εκπαίδευση - Περίληψη - Περιεχόμενα

Περιεχόμενα


ΙV.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαδρομή: Νέα Ελληνική - Διδασκαλία Εκπαίδευση - Διδακτικές δοκιμές- Περιεχόμενα

Περιεχόμενα


Ενότητες Α' Λυκείου

Ο λόγος

Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες

Περιγραφή

Αφήγηση

Ενότητες Β' Λυκείου

Η είδηση

Σημειώσεις - περίληψη

Παρουσίαση - κριτική

Αυτοβιογραφικό σημείωμα

Ενότητες Γ' Λυκείου

Ερευνητική εργασία

Δοκίμιο

Πειθώ

Ενότητες Α'-Β'-Γ' Λυκείου

Έρευνα

Ομαδικές εργασίες

Δοκίμιο - προφορικός λόγος

Γραπτή έκφραση

.

Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Επιμέλεια υλικού: Φιλοθέη Κολίτση 

ΣΕΝΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου