Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου


Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Γενικά χαρακτηριστικά 
Ρεαλιστικό - Εφικτό
Εντός χρόνου
Αφετηρία

Ι. Περιεχόμενο - Γνωστικό αντικείμενο 
α) Γνώσεις για τη Γλώσσας & τη Λογοτεχνία)  
- Σύνδεση με ΑΠΣ ΔΕΕΠΣ
- Πληροφορία - Γνώση (ακριβής, πλήρης, επικαιροποιημένη) 
β) Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις ζωής, αξίες κλπ
- Σεβασμός της ετερότητας
- Περιβαλλοντική αγωγή
- Εκπαίδευση της ειρήνης
- Αξιοποίηση των τεχνών στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων 

ΙΙ. α) Μεθοδολογία (Διδακτικές Πρακτικές) 
- Αξιοποιεί την διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδο
- Ενθαρρύνει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
- Αναπτύσσει την κριτική σκέψη του μαθητή 
- Αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη του μαθητή 
- Εμπλοκή - διαδραστικότητα με τον χρήστη-μαθητή (με ενεργό/παθητικό τρόπο)
Τι ταυτότητες μαθητών και εκπαιδευτικών προϋποθέτει και τι ταυτότητες σκοπεύει να δημιουργήσει;

β) Φύλλα Εργασίας 
- Ίδια ή διαφορετικά
- Ανάθεση παράλληλων δραστηριοτήτων στις διάφορες ομάδες
- Αντιστοιχία στόχων και δραστηριοτήτων

ΙΙΙ. Γραμματισμοί (Δεξιότητες) 
Τι είδους γραμματισμό προσφέρει; 
- κλασικό 
- νέο γραμματισμό
- κριτικό γραμματισμό

ΙV. Προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ
- Προϋποθέτει ειδικές γνώσεις
- Πλεονεκτήματα από τη χρήση των ΤΠΕ
- Δυσκολίες από τη χρήση των ΤΠΕ

Αξιολόγηση


ΤΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου